donderdag 10 juli 2014

Sorry

Sorry I didn’t write anything for my blog last month. There is no excuse. I did not feel like writing a blog-post. That’s all. There was plenty to write about.
I could write about my husband in hospital. Doctor visits, researches, operations, medication, etc. While he stayed in hospital (some weeks, again some weeks, then again some days) there were new subjects for sketches. Sketches of my husband in a hospital bed: 

Sorry dat ik vorige maand niets in mijn blog heb geschreven. Ik heb er geen goede reden voor. Ik had geen zin om een blog-post te schrijven. Dat was alles. Er was genoeg om over te schrijven.
Ik had kunnen schrijven over mijn man in het ziekenhuis. Artsen, onderzoeken, operaties, medicijnen, enz. Terwijl hij in het ziekenhuis lag (een paar weken, latere nog een paar weken, en nog een paar dagen) waren er genoeg onderwerpen om te schetsen. Zoals mijn man in het ziekenhuisbed:  

 Carlos (my husband) asleep in the hospital, sketch in soft pencil
Carlos (mijn man) doet een dutje in het ziekenhuis, schets met zacht potlood  

Sketches of the view from the hospital window: 

Schetsen van het uitzicht uit het raam van het ziekenhuis:  

view from the hospital in Meppel, sketch in black BIC ballpoint
Uitzicht vanuit het ziekenhuis in Meppel, schets met zwarte BIC balpen  

When he went to the other hospital, the UMCG in Groningen (University Medical Centre, for more research), I sketched in that city: 

Toen hij naar het andere ziekenhuis ging, het UMCG in Groningen, voor nader onderzoek, toen schetste ik in die stad:  

sketches in the train to Groningen (from imagination)
and at the walk along a canal in Groningen, all page in 4-coloured BIC ballpoint
schetsen in de trein naar Groningen (fantasie)
en tijdens wandeling langs gracht in Groningen, bladzijde in BIC vierkleurenbalpen 

At home I spent a lot of time writing and illustrating children’s stories for three different contests. About that part I will write later. There was time for some more elaborate sketches too: 

Thuis besteedde ik veel tijd aan het schrijven en illustreren van kinderverhalen, voor drie verschillende wedstrijden. Daarover schrijf ik later wel. Er was ook tijd voor meer uitgewerkte schetsen: 

rose, drawing in soft pencil and pencil eraser
roos, getekend met zacht potlood en potloodgum 
cat's eye, from a photo in a newspaper, drawing in black BIC ballpoint
oog van een kat, naar foto uit een krant, tekening in zwarte BIC balpen