vrijdag 19 september 2014

Creative genes / Creatieve genen

People say I am talented. Talent is something you’re born with. Some say when you have a talent for art, you can make art without effort. I don’t think that is true. Even when you’re born with a talent, you need to practice a lot to make good use of your talent. A good work of art always takes time and effort.
I do believe you can be born with a ‘disposition’ for art. Some families have more creative or artistic members than others. That’s the case in my family. My younger sister and I are very creative since childhood. We went in different directions, she makes quilting and patchwork, while I do drawing and painting. But as teenage girls we both tried out almost every creative technique.
My grandmother (my father’s mother) was always busy. She knitted for every grandchild, and she made embroidery. Her father (I never met, but heard of him) was an architect. It is clear the ‘creative genes’ were in my father’s family. But my father himself … he was an electro technical engineer! The only things I saw him draw, were technical systems.
My father died of cancer in 1983. Then I saw his watercolour travel kit. Did he paint watercolours? Yes, he did! But, my mother told, he started watercolouring some years before his death. That was after I had left home. She showed me a little book from their vacation in Norway. It was like an ‘artist journal’: some writing with watercolour illustrations made by my father.
I inherited the watercolour travel kit. I started painting with it. It took many years before I had the courage to do it outdoors like my father did.
Last year my mother showed another treasure: some sketchbooks of my father. These were of much earlier date. The sketches were from before their marriage. Also in those years my father took a sketchbook with him on vacation. He made quick sketches in pencil, or with a match stick and Indian ink. Nowadays on social media there are groups for ‘urban sketching’, ‘artist’s journaling’, etc. Without internet my father did the same in the early 1950’s! I am thankful for this inheritance I got from him! 

some sketches my father made / een paar schetsen die mijn vader heeft gemaakt 

Mensen zeggen dat ik talent heb. Met talent word je geboren. Ze beweren soms: als je talent hebt voor kunst, dan maak je moeiteloos kunstwerken. Dat is volgens mij niet waar. Al ben je met talent geboren, je moet toch veel oefenen om dat talent goed te kunnen gebruiken. Goede kunstwerken kosten altijd tijd en moeite.
Ik geloof wel dat je geboren kan worden met ‘aanleg’ voor kunst. Sommige families hebben meer creatieve of artistieke leden dan andere. Dat is zo in mijn familie. Mijn jongere zus en ik zijn van jongs af erg creatief. We gingen verschillende richtingen uit, zij maakt patchwork en quilts, ik teken en schilder. Maar als tieners hebben we allebei allerlei creatieve technieken uitgeprobeerd.
Mijn oma (de moeder van mijn vader) was altijd bezig. Ze breide voor alle kleinkinderen en ze borduurde. Haar vader (ik heb hem niet gekend, alleen over gehoord) was architect. Het is duidelijk dat de ‘creatieve genen’ in mijn vader’s familie zaten. Maar mijn vader zelf … was elektrotechnisch ingenieur! Ik heb hem alleen maar technische tekeningen zien maken.
Mijn vader stierf in 1983 aan kanker. Toen zag ik zijn aquarelset. Maakte hij aquarels? Jawel! Maar mijn moeder vertelde dat hij daarmee pas was begonnen in zijn laatste jaren. Toen was ik al het huis uit. Ze liet me een boekje zien van hun vakantie in Noorwegen. Dat was net als een ‘artist’s journal’: geschreven stukjes met geaquarelleerde illustraties door mijn vader.
Ik erfde mijn vader’s aquareldoosje. Ik ging ermee schilderen. Het heeft wel jaren geduurd voordat ik ook buiten durfde te schilderen, zoals mijn vader.
Vorig jaar liet mijn moeder een andere schat zien: schetsboeken van mijn vader. Die waren van nog veel langer geleden. De schetsen waren van voor hun trouwen. Toen nam hij ook een schetsboek mee op vakantie. Hij maakte schetsjes in potlood, of met een luciferhoutje en Oost-Indische inkt. Tegenwoordig zijn er op de sociale media groepen voor ‘urban sketching’, ‘artist’s journals’, enz. Zonder internet deed mijn vader dat al in de jaren ’50! Ik ben heel dankbaar dat ik dit van hem geërfd heb!