donderdag 6 november 2014

'ordinary' birds / 'gewone' vogeltjes

In onze tuinen komen allerlei vogeltjes. Als we in de tuin werken, als we zaad voor ze neerleggen, dan zien we ze, vooral als er bomen en struiken staan. Het lijken zulke gewone beestjes. Maar bekijk ze eens goed! Zijn ze niet prachtig gekleurd? Neem nou het pimpelmeesje. Helderblauw op z’n kopje, een donkerder tint op z’n rug en fel geel van voren, alles afgezet met witte randjes. En dan het roodborstje, een zeer geliefd vogeltje. Eerst hoor je z’n liedje, maar zie je ‘m nog niet. Dan komt er beweging in een struik … je ziet wat … ja, een onopvallende groenbruinige vogel. Plotseling draait hij zich om en zie je die knallende oranje borst! Geweldig toch?! 
'I'm blue' (Blue Tit / pimpelmeesje) 

In our gardens are all kinds of birds. When we’re gardening, or feed them some seeds, we see them, especially when there are trees and shrubs. They seem so ordinary. But look better! Aren’t their colours beautiful? Look at the Blue Tit. Bright blue its head, a darker hue its back and lemon yellow on his breast, all with white rims. Or the Robin, a well beloved bird. First you hear its song, but you don’t see him. Then there’s movement in the bushes … yes you see … an inconspicuous greenbrownish bird. Suddenly it turns and then you see its popping orange breast! Isn’t it great?! 

 Robin / roodborstje

Ruim een jaar geleden besloot ik, die ‘gewone’ vogeltjes te gaan tekenen. Met kleurpotloden zou ik hun kleurigheid extra nadruk geven. Ik had op internet al een aantal voorbeelden gezien van tekeningen op getint papier. Dat leek me ook wel wat. Getint (licht gekleurd) papier heeft een paar voordelen: wit komt er extra mooi op uit en als je de juiste tint kiest dan hoef je sommige delen niet, of maar heel summier, te kleuren. 

 'Colourful acrobat' (Rosebreasted nuthatch / boomklever)

A little over a year ago I decided to start drawing these ‘ordinary’ birds. In colour pencils I wanted to accentuate their colourfulness. I saw some examples on internet of drawings on tinted paper. I thought that would be nice. Tinted (lightly coloured) paper has some advantages: white shows better and, when you choose the right tint of paper, you barely have to put any colour on some parts of it. 

 'Highest note' (wren / winterkoninkje) 

In mei 2014 had ik vier van deze tekeningen af. Ik liet ze inlijsten en nam ze mee naar kunstmarkten. Op ‘Art Explosion’ in Assen heb ik er eentje verkocht, de koolmees. Het roodborstje heb ik later gemaakt en vult de serie nu weer aan tot vier. Maar ik ga natuurlijk verder … er zijn nog zo veel leuke vogeltjes te zien!
Met dank aan Marianne van ‘De Vogelkijker’ blog. Zij heeft de foto’s gemaakt die ik als voorbeeld gebruikte. Alleen het pimpelmeesje is van Paul Sawford. 

'Neat with his tie' (Great Tit / koolmees) 

May 2014 I had finished four of these drawings. I had them framed and took them to art fairs. At ‘Art Explosion’ in Assen I sold one, the Great Tit. The Robin I made more recently, so now there are four again. But of course I go on  … there are still so many nice birds!
I want to thank Marianne of the blog ‘De Vogelkijker’. She made the reference photos. Only the Blue Tit photo is made by Paul Sawford.