Nederlands (Dutch)

'De strijd tegen de slakken' kun je hier lezen: http://gogreenbuddy.com/de-strijd-tegen-de-slakken/ 

ARTtikeltje 4
‘Kunst & Cultuur’
Er schijnt een verband te zijn tussen kunst en cultuur. De twee woorden worden vaak samen gebruikt. Maar wat is ‘cultuur’ dan?

Het woord ‘cultuur’ komt van het Latijnse woord ‘colere’. Dat betekent zoiets als ‘de grond ploegen’. In die betekenis wordt het nog gebruikt. Grond wordt ‘in cultuur gebracht’. Als er iets wordt gekweekt dan heet dat een cultuur. Dat kan variëren van rozencultuur tot bacteriecultuur. Bij rozen gaat het dan om ‘veredeling’, het kweken van een bepaald type roos. Er wordt steeds verder doorgekweekt om bepaalde kenmerken beter uit te laten komen.

Van daaruit is de andere betekenis van ‘een cultuur’ te begrijpen. Het gaat dan niet om bloemen, maar om mensen. Binnen ‘een cultuur’ ontwikkelen zich bepaalde kenmerken. De mensen in die groep gaan een bepaald gezamenlijk gedrag vertonen. Ze krijgen gezamenlijke normen en waarden, tradities en rituelen, een leefstijl. Dat uit zich dan weer in een stijl van bouwen, kleden, eten, muziek, enzovoorts.

Zo komen we tot de betekenis van ‘cultuur’. Culturele uitingen: alles wat de mens – of een groep mensen, een subcultuur- kenmerkt. Dat is dus eigenlijk alles, behalve de natuur. Het kan architectuur, kleding, eten, muziek, beeldende en podiumkunsten, etiquette, tradities en nog veel meer betreffen.  Door ‘kunst en cultuur’ in één adem te noemen wordt het aspect ‘kunst’ verbreed tot ‘alle kunsten’. Het aspect ‘cultuur’ wordt dan juist versmald tot enkel die culturele uitingen die met kunst te maken hebben.

Enerzijds betreft ‘cultuur’ dus dingen waarin groepen mensen van elkaar verschillen, anderzijds dingen die mensen met elkaar gemeen hebben. Het kan beperking betekenen, of juist ontwikkeling.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten